I5 Thaise Massage Opleiding 150 uren.

Niveau 4 en 5 Thaise Massage

Deze opleiding is het meest uitgebreide en intensieve curriculum voor leerlingen die professioneel willen worden op het gebied van de Thaise massage: De 5 weken durende training van 150 uren is compleet met de theorie in de Thaise massage, anatomie, pathologie, fysiologie, kinesiologie, bio- lichaams mechanisme, contra-indicaties en het begrijpen van de Thaise massage van hoge kwaliteit en in staat zijn om zelfverzekerd en evenwichtig  de Thaise massage te beoefenen.

Dit leerplan is goedgekeurd door het Thaise Ministerie van Onderwijs als een intensief programma van 150 uur voor professionele Thaise massage

 

Voor wie:

Voor cursisten die de niveau's 1-2-3 hebben voltooid en die  verder willen gaan met niveau 4 en 5 om het i5-curriculum te voltooien.

 

Wat leer je:

.Thaise Step-On Massage met behulp van 1 en 2 wandelstokken. Dit  is een onderdeel van  de i5 opleidning. De TMC-leraren leerden deze vorm van massage van de tempel. Het voordeel hiervan is om de druk op de duimen en handen te verlichten, en om de druk meer  vergroten voor therapeutisch resultaten.

.Tom Tam-  genezings systeem: verlichting van blokkades

. Lezing over Toegepaste Anatomie, Fysiologie en Kinesiologie voor Thaise Massage

. Gecombineerde lezingen en workshops in de klas over contra-indicaties en anatomie.

. Lezing over Theorie van Thaise Massage, voorbereiding van een goede Thaise massage en Beroepsethiek.

. Zwangerschapsmassage- en babymassage in combinatie met

. Postpartum Thaise Traditionele healing voor de moeder. Yu Fai.

 

Duur van de cursus: 25  dagen  Kosten: € 2514,50

De data worden nader bepaald.

 

I5 Thai Massage training 150 hrs.

Level 4 and 5 Thai Massage

This is the  most comprehensive—intensive curriculum for learners seeking to become professional in the field of Thai massage: The 5 weeks—150 hour training is complete with theory in Thai massage, anatomy, pathology, physiology, kinesiology, bio-body mechanism, contraindications and understanding of quality Thai massage and able to perform with confident and poise.Students completed Level 1-2-3 and wish to return to continue Level 4 and 5 to complete i5 curriculum.

This curriculum has been approved by the Thai Ministry of Education as an intensive 150-hour professional Thai massage program

 

For whom:

For students who have completed Levels 1-2-3 and who wish to start with Levels 4 and 5 to complete the i5 curriculum.

 

What do you learn:

. Thai Step-On Massage using 1 and 2 canes is a part of i5 learning. This unique modality - TMC teachers learned from the temple- is to help ease the burden on thumbs and hand and increase more pressure for therapeutic result.

. Tom Tam Healing System: Blockages Relief
. Lecture on Applied Anatomy, Physiology and Kinesiology for Thai Massage
. Combined lectures and workshops in-class on contraindications and anatomy.

.Lecture on Theory of Thai Massage, preparation of a good Thai massage, and Professional Ethics.

.Thai infant massage and Pregnancy massage

. Postpartum Mothers Thai Treatments : Yu Fai,

 

 

 

Duration: 25 days Cost € 2514,50

the dates will be determined later.