BLOG: Thai Massage Holland. 20-03-2021 deel 2.Tok Sen massage.

Mijn vaste verblijf in Chiang Mai is sinds 2003 guesthouse Wanasit, vlakbij Wat Phra Sing. Een paar blokken verderop is de tempel Wat Pan Whaen. Toen ik 2 jaar geleden in Chiang Mai was voor het vervolg docentenopleiding  bij de T.M.C. school, ging ik met regelmaat samen met vriendinnetje Nele, die ik op de T.M.C. school ontmoette, naar de tempel om ons te laten masseren. Ik had steevast hetzelfde menu, n.l. de Tok Sen behandeling gecombineerd met  Thaise massage. Deze massagebehandeling zorgde ervoor dat ik me weer herboren voelde, zodat ik de volgende dag lichamelijk en mentaal er weer tegenaan kon.  

Het valt me op dat er, zover ik weet, toen, alleen Tok Sen behandelingen  in tempels werden gegeven. Ook het Tok Sen gereedschap is ( nog ) niet te verkrijgen op bijvoorbeeld de “Sunday Market” . Terwijl andere Thaise massage benodigheden makkelijk te verkrijgen zijn.

De bedoeling is dat ik in september dit jaar mijn allerlaatste 150 plus GCT trainingsuren ga volgen  ( van de 600 ) Ik laat me graag weer “kloppen” in de tempel.

Wat is Tok Sen :

Tok Sen is een eeuwenoude, traditionele massagetherapie die oorspronkelijk uit Lana komt. Lana was een koninkrijk in Noord Thailand, waarvan Chiang Mai de hoofdstad was. De naam Tok Sen impliceert de directe betekenis van de behandeling. Tok betekent hameren en Sen betekent lijn – energielijn. Dus hamer op de energielijn op de spier. Er wordt gebruik gemaakt van een houten hamer en een houten stok. Tijdens de massage dringen de trillingen diep door het lichaam en zorgen ervoor dat de blokkades worden opgeheven. Het gebruik van een hamer en een stok op het lichaam kan heftig klinken, maar in werkelijkheid is deze behandeling heerlijk ontspannend.

Over de 2 daagse Tok Sen cursus die wordt gegeven door Thai Massage Holland.

Deze training is eigenlijk  bedoeld voor masseurs die een voorkennis hebben van de traditionele Thaise lichaamsmassage. Heb je dat nog niet, dan biedt Thai Massage Holland jou een 1 daagse minicursus Thaise massage aan. Je leert met de handen de blokkades en spanningen van de spieren te voelen. De 10 Sen Sib energielijnen worden uitgebreid besproken. Je leert welke lijnen een heilzame werking hebben op bepaalde ziekte symptomen. Bij de Tok Sen behandeling hoort een Mantra.  De Tok Sen massages kunnen op de grond, op een massagetafel en op de massage stoel of een gewone stoel worden gegeven.

Het zou een mooie aanvulling kunnen zijn voor massagetherapeuten.

Heb je vragen over de cursus of wil je meer informatie over de inhoud hiervan? Plaats hieronder  je vragen en/of opmerkingen. Wij willen graag hierop antwoorden.

 

 

BLOG: Thai Massage Holland: 20-03-2021 part 2. Tok Sen massage

Since 2003, my regular residence in Chiang Mai has been guesthouse Wanasit, close to Wat Phra Sing. A few blocks away is Wat Pan Whaen temple. During my stay in Chiang Mai 2 years ago,for the teacher training at the T.M.C. school, I regularly went with  schoolmate Nele to the temple for a good traditional Thai massage. I always had the same menu, namely the Tok Sen treatment combined with Thai massage. This massage treatment made me feel reborn again, so that I could go fresh to school agian the next day.

 

As far as I know, the only Tok Sen treatments were given in temples at the time. The Tok Sen tools are also not (yet) available at the “Sunday Market”, for example. While other Thai massage supplies are readily available.

this year, in september I will follow my very last 150 plus  GCT training hours (of the 600)at the T.M.C. school. I like to be "knocked" again in the temple.

 

What is Tok Sen:

Tok Sen is an ancient, traditional massage therapy originally from Lana. Lana was a kingdom in Northern Thailand, of which Chiang Mai was the capital. The name Tok Sen implies the direct meaning of the treatment. Tok means hammering and Sen means line - energy line. So hammer the energy line on the muscle. A wooden hammer and a wooden stick are used. During the massage, the vibrations penetrate deep through the body and ensure that the blockages are lifted. Using a hammer and stick on the body may sound intense, but in reality, this treatment is wonderfully relaxing.

 

About the 2 day Tok Sen course given by Thai Massage Holland.

This training is intended for masseurs who have a prior knowledge of traditional Thai body massage. If you don't have that yet, Thai Massage Holland offers you a one-day mini course in Thai massage. During this 2 day course,you will learn how to handle the Tok Sen tools in a responsible way. You learn to feel the blockages and tensions of the muscles with your hands. The 10 Sen Sib energy lines are discussed in detail. You learn which lines have a beneficial effect on certain disease symptoms. A Mantra is part of the Tok Sen treatment. The Tok Sen massages can be given on the floor, on a massage table and on the massage chair or a regular chair.

 

It could be a nice addition to massage therapists.

Do you have questions about the course or would you like more information ? Please Post your questions and / or comments below. We would like to answer you.

Tok Sen @ T.M.C. school                                                                                                                                Wat Pan Whaen ( foto Tripadvisor )

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.