BLOG nr. 3. Welke cursus is geschikt voor jou.

 

Thaise massage is een massagetechniek waarbij de masseur op de energiebanen drukt, masseert, rekt en strekoefeningen uitvoert. De techniek is gebaseerd op de Sen energielijnen.  De beoefenaar gebruikt hierbij druk met de handpalmen, voeten, elleboog en de knieën, om de energie weer goed te laten stromen.

 

Welke cursus is geschikt voor jou?

Dit hangt van je doel af:

 

. Wil je de Thaise massage leren om  je zelfkennis te gebruiken voor vrienden en familie?

  Probeer dan de 1 daagse Thaise massagecursus en kijk wat het met je doet.

. Wil je meer weten over de achtergrond van de Thaise massage voor het hele lichaam?

  Besteed 5 dagen van je tijd om de basiscursus niveau 1 te volgen.

  En blijf oefenen na de de cursus.

.  De gevorderde cursus niveau 2

De basiskennis niveau 1 wordt in de 2e  niveau doorgevoerd. Er  komen nieuwe  

   strekkingen en drukpunttechnieken erbij, om dit samen te voegen.

 

Hieronder zie je een lijst van de cursussen en of de technieken veel of weinig van je lichaam vraagt.

 

Dagen             Cursus                                                lichamelijke eisen.

    1                  Thaise stoelmassage                       laag

    2                  Thaise voet, Thaise tafel                  laag

    2                  Tok Sen                                               laag

    5                   basiscursus niveau 1                       medium tot hoog

    5                   gevorderde cursus niveau 2            medium tot hoog

  14                   niveau 1 en 2

                          met 2 dagen rustpauze                    medium tot hoog

 

 

BLOG nr. 3 Which course is suitable for you.

 

Thai massage is a massage technique in which the practitioner presses, massages, stretches and streBlog nr. 3tching exercises  performs on the energy channels. The technique is based on the Sen energy lines. The practitioner uses the palms, feet, elbow and knees to letthe energy flowing in a smooth way.

 

Which course  is suitable for you?

This depends on your goal.

 

. Do you want to learn Thai massage to use your self-knowledge for friends and family?

  Then try the 1 day Thai massage course and see what it does to you,

. Do you want to know more about the background of Thai massage for the whole body?

  Spend 5 days of your time on the Basic Level 1 course.

  And keep practicing after the course.

. The advanced course level 2. The basic knowledge level 1 is carried out in the 2nd level.

   new stretches and pressure point techniques are added to merge this.

 

 .

  Below you can see a list of the courses and the required techniques

 

Days                   Course                                              physical requirements.

  1                       Thai chair massage                         low

  2                       Thai feet, Thai table                         low

  2                        Tok Sen                                             low

  5                       Basic course level 1                         medium to high

   5                       advanced course level 2                  medium to high

  14                     level 1 and 2

                            with 2 days rest                                medium to high

 

 

Foto's uit het werkboek niveau 2.                                                                                                                     Pictures from the workingbook level 2

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.