BLOG nr. 3. Welke cursus is geschikt voor jou.

 

Thaise massage is een massagetechniek waarbij de masseur op de energiebanen drukt, masseert, rekt en strekoefeningen uitvoert. De techniek is gebaseerd op de Sen energielijnen.  De beoefenaar gebruikt hierbij druk met de handpalmen, voeten, elleboog en de knieën, om de energie weer goed te laten stromen.

 

Welke cursus is geschikt voor jou?

Dit hangt van je doel af:

 

Wil je de Thaise massage leren zonder fysieke belastbaarheid op de mat?

De 2 of de 5 daagse Thaise tafelmassage is hier bijzonder geschikt voor.

 

Wil je meer weten over de achtergrond van de Thaise massage voor het hele lichaam?

Besteed 5 dagen van je tijd om de basiscursus niveau 1 op de mat te volgen.

En blijf oefenen na de de cursus.

De gevorderde cursus niveau 2

De basiskennis niveau 1 wordt in de 2e  niveau doorgevoerd. Er  komen nieuwe  strekkingen en drukpunttechnieken erbij, om dit samen te voegen.

 

Om deze technieken te kunnen uitoefenen leer je waar je de druk moet zetten, en hoe lang je moet drukken. Je gebruikt je eigen lichaamsgewicht om de spanningen uit de spieren en energiebanen te halen. Je werkt met de handpalm, de knie, de elleboog, de onderarm en de voeten.

 

Hieronder zie je een lijst van de cursussen en of de technieken veel of weinig van je lichaam vraagt.

 

Dagen             Cursus                                          lichamelijke eisen.

    1                  Thaise stoelmassage                       laag

    2                  Thaise voet, Thaise tafel                  laag

    5                   basiscursus niveau 1                       medium tot hoog

    5                   gevorderde cursus niveau 2            medium tot hoog

  14                   niveau 1 en 2                                   medium tot hoog

  21                   niveau 1,2 en 3                                medium tot hoog   

 

 

BLOG nr. 3 Which course is suitable for you.

 

Thai massage is a massage technique in which the practitioner presses, massages, stretches and streBlog nr. 3tching exercises  performs on the energy channels. The technique is based on the Sen energy lines. The practitioner uses the palms, feet, elbow and knees to letthe energy flowing in a smooth way.

 

Which course  is suitable for you?

This depends on your goal.

 

Do you want to learn Thai massage without physical load on the mat?

The 2 days or the 5 days Thai table massage is particularly suitable for this.

 

Do you want to know more about the background of Thai massage for the whole body?

Spend 5 days of your time on the Basic Level 1 course, on the mat.

And keep practicing after the course.

The advanced course level 2. The basic knowledge level 1 is carried out in the 2nd level. new stretches and pressure point techniques are added to merge this.

 

In order to practice these techniques, you learn where to put the pressure and how long to press. You use your own body weight to release the tension from the muscles and energy channels. You work with the palm, knee, elbow, forearm and feet.

 

  Below you can see a list of the courses and the required techniques

 

 

Days                   Course                                              physical requirements.

  1                       Thai chair massage                         low

  2                       Thai feet, Thai table                         low

  5                       basic course level 1                         medium to high

   5                      advanced course level 2                 medium to high

  14                     level 1 and 2                                      medium to high

  21                     level 1,2, and 3                                  medium to high

                           

 

 

Foto's uit het werkboek niveau 2.                                                                                                                     Pictures from the workingbook level 2

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.