BLOG nr. 5 De Aziatische geneeswijze met warmte.

Werken met de natuurelementen.

 

Molukse hete kruidenbaden.

Het kloppen met hete handdoek, gedrenkt in heet water met kruiden.

 

Het was maart 2018. Na een lange reis gemaakt te hebben van Amsterdam – Djakarta – Ambon waren we eindelijk aangekomen in onze guesthouse aan het strand van Natsepa in Suli Ambon. ( Maluku )  Ik zou een paar weken gastvrouw, reisleidster, Thaise yoga juf en vertaler zijn van 4 lieftallige dames die het eiland Ambon kwamen bewonderen en wat van de cultuur  wilden proeven. Maar wat een ramp. Na enkele dagen werd ik ziek. Het enige wat ik kon doen is uitzieken en rusten. Ik had ook wat verhoging. Als massagetherapeut en docent ken je de contra- indicatie van iemand die koorts heeft. NIET MASSEREN. Mijn lieve nicht Etty had een andere idee. Ze kwam met een teil met dampend heet water met erin geurende bladeren die ze dezelfde dag heeft geplukt. Ik kreeg een stoombad zodat de porien van mijn huid weer werden geopend, alle afvalstoffen en  alle vermoeidheid konden via het zweten weer uit mijn lichaam verdwijnen. Wat een verlichting. Ik heb daarna heerlijk geslapen. De volgende morgen stond Etty weer voor de deur. Ik onderging weer een stoombad en daarna werd er op mijn lichaam “geklopt” met een het een handdoek, gedrenkt in   heet water met dezelfde kruiden.  Na deze 2 behandelingen werd ik stevig gemasseerd, ( urut ) en was ik weer op de been en kon ik weer met de dames op pad. Wat ben ik toch blij met mijn familie.

 

Oude geneeswijze met de bast van de cocosnoot, bananenbladeren, cocosolie en vuur. Topu Bara.

Tonko, mijn partner, die al een week eerder op Ambon is aangekomen kampte met pijnscheuten in de rug, en vooral de onderrug. Hij kon amper lopen, Maar daar weet Bung (  broer ) Joop, die in het dorp woont, er wat voor. Dit keer zal de behandeling niet heet zijn, maar super heet. De voorbereidingen ging als volgt: De bast van de kokosnoot werd in stukken gesneden,  verbrand, en  gewikkeld in bananenbladeren. De bodem van de  stempel werd vervolgens met kokosolie bedekt. De gloeiende hete stempel werd heel voorzichtig op de pijnplekken gedrukt. Voor Tonko waren de eerste aanraking van de stempel bijzonder pijnlijk. Maar naarmate de buidel afkoelde voelde het als een verlichting. Tonko had na 1 behandeling weer rechtop kunnen lopen, en de pijn was weg.

 

Thaise traditionele vuurtherapie of Yam Khang is een oude Lanna Thai-genezingspraktijk in Noordelijke stijl die warmte (vuur), oliën en alleen de voeten gebruikt om het lichaam van de ontvanger te masseren en te behandelen. In augustus, september en oktober 2021 ben ik weer terug geweest naar Choang Mai, Thailand om mijn allerlaatste vervolgopleiding GCT 600 af te maken bij de T.M.C. school. Ik had nog gehoopt om de Yam Khang therapie te ondergaan. Maar door de Corona en de lockdown heb ik het jammer genoeg niet kunnen beleven.

Wil je meer weten over de Molukse urut Isiwa  massage? Zie:  URUT ISIWA massage training

 

BLOG nr. 5 The Asian healing way with heat.

Working with the elements.

 

Moluccan hot herbal bath.

Whipping with a with a hot towel, soaked in hot water with herbs.

 

It was March 2018. After a long journey from Amsterdam - Djakarta - Ambon, ( Maluku )  we finally arrived at our guesthouse at the Natsepa beach in Suli Ambon. For a few weeks I would be the hostess, tour guide, Ruesi Dadton teacher and translator of 4 lovely ladies who came to admire the island of Ambon and taste some of the culture

But what a disaster. After a few days I became ill. All I could do is sit back and rest. I also had fever. We all know the contraindication of someone who has a fever. DO NOT MASSAGE. My dear niece Etty had a different idea.

She came with a bowl of steaming hot water with scented leaves that she picked the same day. I got a steam bath so that the pores of my skin were opened again, all waste products and all fatigue could disappear from my body through sweating. What arelief. I had a good night sleep after this healing session. The next morning I received again a hot steambath. My body was "patted" with a towel dipped in hot water with the herbs inside. After these 2 treatments I received  firm massage,(urut). I was back on my feet again. How happy I am with my family.

 

 

 

Ancient healing with coconut bark, banana leaves, coconut oil and fire.

Topu Bara.

Tonko, my partner, who arrived on Ambon a week earlier, was struggling with pains on the back, especially the lower back. He could barely walk, but Bung (brother) Joop, who lives in the village, knew what to do. This time, the treatment will not be hot, but super hot. The preparations went as follows: The bark of the coconut was cut in peaces , burned and wrapped in banana leaves. The bottom of the stamp was covered with coconut oil. The red-hot stamp was pressed very gently on the painful areas. For Tonko, the first touch of the stamp was particularly painful. But as the stamp cooled,  it felt like a relief. Tonko had been able to walk upright after 1 treatment, and the pain was gone.

 

 

 

Thai Traditional Fire Therapy or Yam Khang is an ancient Northern style Lanna Thai healing practice that uses heat (fire), oil and just the feet to massage and treat the recipient's body. In August, September and October 2021, I went back to Chiang Mai, Thailand, to complete my very last advanced training GCT 600 at the T.M.C. school. I had hoped to undergo the Yam Khang therapy. But unfortunately I was unable to experience it due to the Corona and the lockdown in tcountry.he

 

Do you want to know more about the Moluccan way of massage? See: URUT ISIWA massage training