BLOG nr. 4: Het  ANGIN  – WIND  element in de massage.  02-04- 2021

Als kind van Molukse ouders werd ik al vrij vroeg bekendgemaakt met het wind element. Dit wordt masuk angin genoemd, het binnenkomen van de wind. Door teveel angin, in je lichaam, wordt de doorstroming van de levensenergie belemmerd, wat ongemak en ziekte kan veroorzaken. Wij gebruiken het woord masuk angin als we ons niet lekker voelen, doordat we ons niet goed hebben verweerd tegen de wind. Als gevolg hiervan vat je kou. Je kan het teveel wind uit het lichaam halen door  middel van massages,  stoombaden, of kerok. ( schraaptechniek )

Wind, ook LOM genoemd, symboliseert de  materiële leegte in de tradtionele Thaise geneeskunde.

Wind vertegenwoordigt de energie die de beweging in de activiteiten en functies van het lichaam regelt: opwaartse wind, neerwaartse wind, buikwind, wind in de darmen, wind in de bloedcirculatie, wind die het hele lichaam binnendringt en ademhaling (ademhaling). Wind vertegenwoordigt en vormt lichtheid en circulatie door het hele lichaam.

Onbalans van het Wind- element kan zich manifesteren als symptomen zoals longontsteking, hoesten, verstopte slijmvliezen, tuberculose, bronchitis, andere luchtweginfecties, flauwvallen, duizeligheid en artritis.

Het Wind-element wordt beschouwd als het belangrijkste element bij het bevorderen van mobiliteit, kracht, levensduur en vitaliteit.

 

Hoe uit zich dit in de massage ?

De Urut Isiwa massage, wat van oorsprong uit de Molukken komt, versterkt de balans van de levensenergie : het vuur en het  windelement in het lichaam.
De“ kasih masuk“ techniek wordt hierbij toegepast, het bij elkaar brengen, het binnen brengen van de energie naar de buik.Tegelijkertijd wordt er ook gemasseerd op de Thaise Sen energielijnen.

 

Waarom is massage zo belangrijk na de bevalling?

. Om de energie weer in balans te brengen.

. Buikmassage met kruidenstempel:

Er worden naast de gangbare kruiden ook Molukse kruiden in de stempeltjes toegevoegd. 

 voor de buikmassage, zoals de daun pala ( nootmuskaatblad  ) daun tjengkeh ( kruidnagelblad ) en

  de daun kayu putih ( het blad van de eucalyptus )

kasih rapat : Rug- en taille massage.

Het proces van zwanger worden en bevallen is een zeer vermoeiend proces. Hij oefent veel druk uit op de delen van het lichaam, ook het onderste deel van de buik,  de rug en taille. Het kasih rapat  techniek ( strak maken ) zorgt ervoor dat er weel balans komt met de buik en onderrug. 

 

Wil je meer over deze cursus weten? Lees: URUT ISIWA massage training

 

 

BLOG nr. 4: The ANGIN - WIND element in the massage. 02-04-2021

As a child of Moluccan parents I was introduced to the wind element quite early on. This is called masuk angin, the entry of the wind. Too much angin in your body hold back the flow of life energy, which can cause discomfort and illness. We use the word masuk angin when we don't feel well because we have not weathered the wind well. As a result, you catch a cold. You can get the too much wind out of the body by means of massages, steam baths, or kerok. (scraping technique)

 

Wind, also called LOM, symbolizes the material emptiness in traditional Thai medicine.

Wind represents the energy that regulates movement in the activities and functions of the body: upwind, downwind, abdomen wind, wind in the intestines, wind in the blood circulation, wind that penetrates the whole body and breathing. Wind represents and shapes lightness and circulation throughout the body.

Wind element imbalance can manifest as symptoms such as pneumonia, cough, blocked mucous membranes, tuberculosis, bronchitis, other respiratory infections, fainting, dizziness and arthritis.

The Wind element is considered the most important element in promoting mobility, strength, longevity and vitality.

 

How does this manifest itself in the massage?

 

The Urut Isiwa massage, which originates from the Moluccan, strengthens the balance of the life energy: the fire and the wind element in the body. The "kasih masuk" technique  brings the energy  towards the abdomen. It also works on the Thai Sen energy lines.

 

Why is massage so important after birth ? .

.To bring the energy back into balance.

. Abdomen massage with herbal stamp:

In addition to the usual herbs, Moluccan herbs are also added to the stamps, such as the daun pala (nutmeg leaf) daun tjengkeh (clove leaf) and the daun kayu putih (the leaf of the eucalyptus)

 

Kasih rapapt: Back- en waist massage.

The process of getting pregnant and giving birth is a very tiring one. It puts a lot of pressure on the parts of the body, including the lower part of the abdomen, the back and waist. The kasih rapat technique (tightening) ensures the balance between  the abdomen and lower back.

 

Would you like to know more about the course? Read: URUT ISIWA massage training

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.