Inschrijving en aanbetaling:
De aanbetaling, € 100,- wordt overgemaakt op 
rek.nr: NL97 ABNA 0558 4040 49 t.n.v. Thai Massage Holland, 
onder vermelding van naam en cursus en datum van aanvang van de cursus. Na ontvangst van de aanbetaling is uw deelname pas definitief. 
Er is geen restitutie mogelijk. 
Het resterend bedrag wordt contant betaald, voor aanvang van de cursus op de eerste cursusdag. 
Je ontvangt dan een factuur van het cursusgeld.

Voorwaarden cursussen:

Alle cursussen moeten worden afgerond binnen een tijdsbestek van 6 maanden.