Inschrijving en aanbetaling:
De aanbetaling, € 100,- wordt overgemaakt op
rek.nr: NL97 ABNA 0558 4040 49 t.n.v. Thai Massage Holland,
onder vermelding van naam en cursus en datum van aanvang van de cursus. Na ontvangst van de aanbetaling is uw deelname pas definitief. 
Voor de eendaagse cursussen is er een aanbetaling van 50,-
Er is geen restitutie mogelijk. 
Het resterend bedrag wordt contant betaald of overgemaakt, voor aanvang van de cursus of op de eerste cursusdag. 
U ontvangt dan een factuur van het cursusgeld.

                                                                         *************

Voorwaarden deelname Urut Isiwa Molukse Massage :


Het auteurs- en eigendomsrecht is in handen van Thai Massage Holland.
Het is niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk,
fotokopie, elektronisch databestand of op welke andere wijze dan ook.
Thai Massage Holland eist een schadevergoeding  als blijkt dat cursist zonder
toestemming het lesmateriaal Urut Isiwa Molukse Massage deel 1, 2 en 3
gebruikt om zelf workshops en/of cursussen hierin te geven.
Lesmateriaal mag niet worden uitgeleend of  verkocht.

Het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijdens de cursus door deelnemer of derden is niet toegestaan,
tenzij de docent het goedkeurt.
Bij overtreding van deze regels en voorwaarden zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van € 3000,- per geval.

Ter bescherming van het behoud van de traditionele Urut Isiwa Molukse geneeswijze,
en om de oude kennisoverdracht te behouden, zijn de volgende voorwaarden opgesteld:


Na het volgen van de 3 daagse cursus Urut Isiwa deel 1 ontvangt de cursist een certificaat van deelname.
Na het behalen van het deel 1 certificaat kan je je nog niet laten registreren bij de K.v.K. om je aan te melden als:
beoefenaar Urut Isiwa of masseur in de Urut Isiwa, of een andere benaming hiervan.
De massage kennis die je hebt geleerd zijn hiervoor nog niet voldoende genoeg.
Je bent ook niet bevoegd om als beoefenaar Urut Isiwa, of Urut Iswa masseur, of een andere benaming,
te werken in Wellness Centra's, Sauna's, Spa's en  in massagesalons.

Alleen als je al werkzaam bent als massage therapeut, en als je al ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
mag je de Urut Isiwa deel 1 ( en deel 2 ) massagetechnieken in je massage assortiment toevoegen.
Met de voorwaarde dat je de naam Urut Isiwa erbij vermeldt.


Voor de cursisten die de 2e deel hebben gevolgd, gelden dezelfde maatregelen als hierboven.


Voor de cursisten die de Urut Isiwa deel 1, 2 en 3 hebben behaald:
Na deelname van alle 3 cursussen met de bijbehorende erkende certificaat en diploma's kan je je
pas laten inschrijven bij de K.v.K. als Tukang Urut Isiwa Molukse Massage.
Je bent dan pas bevoegd om in Wellness Centra's, Sauna's, Spa's en in massagesalons te werken als Tukang Urut Isiwa.
Met de voorwaarde dat je de naam Urut Isiwa erbij vermeldt.
Je staat dan ook   ingeschreven in het  REGISTER van erkende Tukang Urut Isiwa.


Bij overtreding van de  regels en voorwaarden zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van € 3000,- per geval.

 

Bevestiging van akkoord:
Door de aanbetaling van € 100,- te doen, en je handtekening te plaatsen onder het door jou ingevulde formulier
bevestig je het akkoord aan de gestelde voorwaarden.

 

                                                                             ***************

Voorwaarden aanbetaling: deze geldt voor ALLE cursussen van Thai massage Holland.
De aanbetalingen die zijn gedaan, en waarvan nog niet is deelgenomen aan de daarbij behorende cursussen zijn 1 jaar geldig.
Daarna zijn ze ongeldig.

Voorwaarden deelname cursussen:
Alle cursussen moeten worden afgerond binnen een tijdsbestek van 3 maanden.

Deelname klassikale cursus - opleiding. 

Zijn er voorwaarden bij afmelding van een lesdag?

Men dient 24 uren van te voren af te zeggen.

Wordt dit niet binnen 24 uren gedaan, dan wordt dit in rekening gebracht.

50 euro per etmaal ( een etmaal = 3 uren )

Als u zich afmeldt i.v.m. andere zaken bijv. ziekte, dan  zijn er wel voorwaarden.

Deze worden beoordeeld door Thai Massage Holland.

Inhaaldagen:

Wanneer u deel gaat nemen aan korte cursussen zoals de  1 - of 2 daagse  Thaise massage cursussen, zijn er GEEN inhaaldagen.

Wanneer u deel gaat nemen aan een 5 daagse cursus, of een 10 daagse is er 1 inhaaldag. Kosten € 50,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 15 daagse ( 90 uren )  opleiding , zijn er 2 inhaaldagen. Kosten € 50,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 25 daagse ( 150 uren ) opleiding, zijn er 3 inhaaldagen. Kosten  € 50,- per dag

Schriftelijk- en theorie examen

Elke cursus wordt afgesloten met een certificaat of diploma van deelname.
De cursist ontvangt een diploma van deelname indien voldaan is aan
onderstaande behaalde resultaten:

70% schriftelijk examen ( bij minder dan 70 % geldt een herkansing op dezelfde dag )
80% praktijktest ( De praktijktest wordt beoordeeld over de gehele cursus -opleiding periode )
100% presentie

Uitsluiting van deelname:
Thai massage Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers die het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uit te sluiten.
Thai Massage Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers die eerder gemaakte afspraken niet nakomen uit te sluiten.
De uitsluiting van deelname wordt beoordeeld door Thai Massage Holland.

Bevestiging van akkoord:
Door de aanbetaling van € 100,- te doen bevestigt u het akkoord aan de gestelde voorwaarden.

Geheimhouding en privacy.
De cursist en Thai Massage Holland zijn verplicht om vertrouwelijke informatie tussen de  cursist en docent tijdens de lessen, strikt geheim te houden. 
De geheimhoudingsplicht geldt ook na de cursus - opleiding.
Zie de GAT- Algemene Voorwaarden onderaan.

Klantenregeling:

. Thai Massage Holland dient binnen 3 weken te reageren op een een klacht, en dient deze binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.
  Lukt het niet om binnen 30 dagen de klacht te hebben afgerond, wordt de deelnemer hiervan in kennis gebracht waarbij het uitstel wordt toegelicht.
  Daarnaast wordt er een indicatie gegeven wanneer Thai massage Holland verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
. Thai Massage Holland beschikt over een klachtenprocedure van de GAT Geschillen Commissie.
  Het oordeel van de GAT Geschillen Commissie is bindend.
. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en bewaard voor een termijn van 5 jaar..

 

GAT Geschillen - Registratie Bewijs.  sinds 14-11-21
. Thai Massage Holland is aangesloten bij GAT
  en heeft de beschikking over de onafhankelijke GAT -klachtenfunctionaris
  en de GAT - commissie voor opleiders.
. Rijks erkende Wkkgz geschillencommissie voor
  alternatieve en complementaire therapeuten.
. Tuchtcollege voor alternatieve zorg.
. Klachtenregeling conform CRKBO alternatieve opleiders.