Inschrijving en aanbetaling:
De aanbetaling, € 100,- wordt overgemaakt op
rek.nr: NL97 ABNA 0558 4040 49 t.n.v. Thai Massage Holland,
onder vermelding van naam en cursus en datum van aanvang van de cursus. Na ontvangst van de aanbetaling is uw deelname pas definitief. 
Voor de eendaagse cursussen is er een aanbetaling van 50,-
Er is geen restitutie mogelijk. 
Het resterend bedrag wordt contant betaald of overgemaakt, voor aanvang van de cursus of op de eerste cursusdag. 
U ontvangt dan een factuur van het cursusgeld.

                                                                         *************

Voorwaarden deelname Urut Isiwa Molukse Massage :


Het auteurs- en eigendomsrecht is in handen van Thai Massage Holland.
Het is niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk,
fotokopie, elektronisch databestand of op welke andere wijze dan ook.
Thai Massage Holland eist een schadevergoeding  als blijkt dat cursist zonder
toestemming het lesmateriaal Urut Isiwa Molukse Massage deel 1, 2 en 3
gebruikt om zelf workshops en/of cursussen hierin te geven.
Lesmateriaal mag niet worden uitgeleend of  verkocht.

Het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijdens de cursus door deelnemer of derden is niet toegestaan,
tenzij de docent het goedkeurt.
Bij overtreding van deze regels en voorwaarden zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van € 3000,- per geval.

Ter bescherming van het behoud van de traditionele Urut Isiwa Molukse geneeswijze,
en om de oude kennisoverdracht te behouden, zijn de volgende voorwaarden opgesteld:


Na het volgen van de 3 daagse cursus Urut Isiwa deel 1 ontvangt de cursist een certificaat van deelname.
Na het behalen van het deel 1 certificaat kan je je nog niet laten registreren bij de K.v.K. om je aan te melden als:
beoefenaar Urut Isiwa of masseur in de Urut Isiwa, of een andere benaming hiervan.
De massage kennis die je hebt geleerd zijn hiervoor nog niet voldoende genoeg.
Je bent ook niet bevoegd om als beoefenaar Urut Isiwa, of Urut Iswa masseur, of een andere benaming,
te werken in Wellness Centra's, Sauna's, Spa's en  in massagesalons.

Alleen als je al werkzaam bent als massage therapeut, en als je al ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
mag je de Urut Isiwa deel 1 ( en deel 2 ) massagetechnieken in je massage assortiment toevoegen.
Met de voorwaarde dat je de naam Urut Isiwa erbij vermeldt.


Voor de cursisten die de 2e deel hebben gevolgd, gelden dezelfde maatregelen als hierboven.


Voor de cursisten die de Urut Isiwa deel 1, 2 en 3 hebben behaald:
Na deelname van alle 3 cursussen met de bijbehorende erkende certificaat en diploma's kan je je
pas laten inschrijven bij de K.v.K. als Tukang Urut Isiwa Molukse Massage.
Je bent dan pas bevoegd om in Wellness Centra's, Sauna's, Spa's en in massagesalons te werken als Tukang Urut Isiwa.
Met de voorwaarde dat je de naam Urut Isiwa erbij vermeldt.
Je staat dan ook   ingeschreven in het  REGISTER van erkende Tukang Urut Isiwa.


Bij overtreding van de  regels en voorwaarden zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van € 3000,- per geval.

 

Bevestiging van akkoord:
Door de aanbetaling van € 100,- te doen, en je handtekening te plaatsen onder het door jou ingevulde formulier
bevestig je het akkoord aan de gestelde voorwaarden.

 

                                                                             ***************

Voorwaarden aanbetaling:
De aanbetalingen die zijn gedaan, en waarvan nog niet is deelgenomen aan de daarbij behorende cursussen zijn 2 jaren gelidg.
Daarna zijn ze ongeldig.
Voorwaarden deelname cursussen:
Alle cursussen moeten worden afgerond binnen een tijdsbestek van 3 maanden.

Deelname klassikale cursus - opleiding.

Zijn er voorwaarden bij afmelding van een lesdag?

Er zijn geen voorwaarden bij ziekte. ( van uzelf ) en bij moeilijke gevallen. Deze worden beoordeeld door Thai Massage Holland.

Als u zich afmeldt i.v.m. andere zaken, dan  zijn er wel voorwaarden:

Zie de voorwaarden hieronder:

Wanneer u deel gaat nemen aan korte cursussen zoals de  1, 2 of 3 cursus,  zijn er GEEN inhaaldagen.

Wanneer u deel gaat nemen aan een 5 daagse cursus, of een 10 daagse is er 1 inhaaldag. Kosten € 50,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 15 daagse ( 90 uren )  opleiding , zijn er 2 inhaaldagen. Kosten € 50,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 25 daagse ( 150 uren ) opleiding, zijn er 3 inhaaldagen. Kosten  € 50,- per dag

Deelname Privécursus - opleiding.

Zijn er voorwaarden bij afmelding van een lesdag?

Er is geen voorwaarde bij ziekte.( van uzelf ) en bij moeilijke gevallen. Deze worden beoordeeld door Thai Massage Holland.

Als u zich afmeldt i.v.m. andere zaken, dan zijn er wel voorwaarden:

Wanneer u deel gaat nemen aan korte cursussen zoals de   2 of 3 daagse cursus,  zijn er GEEN inhaaldagen.

Wanneer u deel gaat nemen aan een 5 daagse cursus, of  een 10 daagse cursus  is er 1 inhaaldag. Kosten € 30,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 15 daagse ( 90 uren )  opleiding , zijn er 2 inhaaldagen. Kosten € 30,- per dag.

Wanneer u gaat deelnemen aan de 25 daagse ( 150 uren ) opleiding, zijn er 3 inhaaldagen. Kosten € 30,- per dag.

De cursus gaat eventueel niet door:

Dor ziekte van de docent of bijzondere familieomstandigheden.

 

Hoe worden de examens beoordeeld.

Minimaal 70% juiste voor de theorie.
Minimaal 80% voor het  praktijk examen.
Het praktijkgedeelte wordt tijdens de gehele cursus beoordeeld.
Bij deelname van de uren die bij de cursus horen, wordt pas een diploma uitgereikt.