Inschrijving en aanbetaling:
De aanbetaling, € 100,- wordt overgemaakt op
rek.nr: NL97 ABNA 0558 4040 49 t.n.v. Thai Massage Holland,
onder vermelding van naam en cursus en datum van aanvang van de cursus. Na ontvangst van de aanbetaling is uw deelname pas definitief. 
Er is geen restitutie mogelijk. 
Het resterend bedrag wordt contant betaald of overgemaakt, voor aanvang van de cursus of op de eerste cursusdag. 
U ontvangt dan een factuur van het cursusgeld.

 

VOORWAARDEN DEELNAME CURSUSSEN URUT ISIWA Molukse massage :
Het auteurs- en eigendomsrecht is in handen van Thai Massage Holland.
Het is niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk,
fotokopie, elektronisch databestand of op welke andere wijze dan ook.
Thai Massage Holland eist schadevergoeding als blijkt dat cursist zonder toestemming het lesmateriaal Urut Isiwa Molukse massage gebruikt,
om zelf workshops en/of cursussen hierin te geven.
Lesmateriaal mag niet worden verkocht.

Het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijdens de cursus door deelnemer of derden is niet toegestaan.
Thai Massage Holland heeft een document opgesteld waarin u akkoord gaat met de hierboven genoemde voorwaarden.
Dit wordt u per mail toegestuurd. Bij akkoord wordt het naar Thai Massage Holland teruggestuurd, 2 weken voordat de cursus begint.

Deze voorwaarden zullen t.z.t. gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel te Meppel.

                                                                             **************

 

Voorwaarden aanbetaling:
De aanbetalingen die zijn gedaan, en waarvan nog niet is deelgenomen aan de daarbij behorende cursussen zijn 2 jaar geldig.
Daarna zijn ze ongeldig.

Voorwaarden deelname cursussen:

Alle cursussen moeten worden afgerond binnen een tijdsbestek van 3 maanden.

Deelname klassikale cursus - opleiding.

Zijn er voorwaarden bij afmelding van een lesdag?

Er zijn geen voorwaarden bij ziekte. ( van uzelf ) en bij moeilijke gevallen. Deze worden beoordeeld door Thai Massage Holland.

Als u zich afmeldt i.v.m. andere zaken, dan  zijn er wel voorwaarden:

Zie de voorwaarden hieronder:

Wanneer u deel gaat nemen aan korte cursussen zoals de  1, 2 of 3 cursus,  zijn er GEEN inhaaldagen.

Wanneer u deel gaat nemen aan een 5 daagse cursus, of een 10 daagse is er 1 inhaaldag. Kosten € 50,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 15 daagse ( 90 uren )  opleiding , zijn er 2 inhaaldagen. Kosten € 50,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 25 daagse ( 150 uren ) opleiding, zijn er 3 inhaaldagen. Kosten  € 50,- per dag

Deelname Privécursus - opleiding.

Zijn er voorwaarden bij afmelding van een lesdag?

Er is geen voorwaarde bij ziekte.( van uzelf ) en bij moeilijke gevallen. Deze worden beoordeeld door Thai Massage Holland.

Als u zich afmeldt i.v.m. andere zaken, dan zijn er wel voorwaarden:

Wanneer u deel gaat nemen aan korte cursussen zoals de   2 of 3 daagse cursus,  zijn er GEEN inhaaldagen.

Wanneer u deel gaat nemen aan een 5 daagse cursus, of  een 10 daagse cursus  is er 1 inhaaldag. Kosten € 30,- per dag

Wanneer u gaat deelnemen aan de 15 daagse ( 90 uren )  opleiding , zijn er 2 inhaaldagen. Kosten € 30,- per dag.

Wanneer u gaat deelnemen aan de 25 daagse ( 150 uren ) opleiding, zijn er 3 inhaaldagen. Kosten € 30,- per dag.

De cursus gaat eventueel niet door:

Dor ziekte van de docent of bijzondere familieomstandigheden.

 

Hoe worden de examens beoordeeld.

Maximaal 70% juiste voor de theorie.

Maximaal 80% voor het  praktijk examen.
Het praktijkgedeelte wordt tijdens de gehele cursus beoordeeld.

Bij deelname van de uren die bij de cursus horen, wordt pas een diploma uitgereikt.

 

Lesmateriaal Urut isiwa Molukse Massage.
Het auteurs- en eigendomsrecht is in handen van Thai Massage Holland. Het is niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, elektronisch databestand of op welke andere wijze dan ook.