Masterclass

Toegepaste anatomie, fysiologie en kinesiologie voor Thaise massage.

 Basisscreening,  massageplanning, massagebehandeling en zelf oefening.

 

De volgende lesonderdelen worden o.a. gegeven:

. Het menselijke lichaamsstructuur

. Passieve en actieve bewegingen

. Controleer op neurale spanning.

. Behandeling van de “Cross Syndrome”

 

De basisinformatie over de structuur van het menselijk lichaam

Het leren begrijpen van de contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

De Basisscreening ( onderzoek )  kunnen uitvoeren en de toestand van de ontvanger kunnen beoordelen vóórdat massage gegeven wordt.

Bijvoorbeeld wanneer de cliënt pijn in de onderrug heeft, hoe te controleren.

Komt de pijn van de spieren of van de zenuwen.

Nadat we dit vaststellen, dan kunnen we een correcte massageplanning maken.Na de massagebehandeling geven we zelf oefeningen aan de cliënt.

 

Dit is een 1 daagse masterclass.

Datum: 12 -02-22

10.00 – 12.00 theorie

12.00 – 12.45 lunch

12.45 – 16.45 praktijk

Prijs: € 140,-  incl. koffie, thee en certificaat van deelname.

Voor ( Thaise ) massage therapeuten, die hun kennis willen verbreden.

Opgave: stuur een mail naar : liensiwalette@ymail.com

 

Deze cursus worden gegeven volgens het TMC School Chiang Mai-curriculum met dezelfde technieken en hetzelfde lesmateriaal.

 

Lien Siwalette

Gct 600 affilated teacher T.M.C. school

 

 

Master class

Applied anatomy, physiology and kinesiology for Thai massage part 1.

Basic screening, massage planning, massage treatment and self-practice.

 

The following lessons are taught:

. The human bodystructure

. Passive and active movements

. Check for neural tension.

. Treatment of the “Cross Syndrome”

 

The basic information about the structure of the human body

Learning to understand the contraindications and precautions

To be able to perform the Basic Screening (examination) and assess the recipient's condition before giving massage.

For example, when the client has lower back pain, how to check.

Does the pain come from the muscles or the nerves?

After we determine this, we can make a correct massage planning.

After the massage treatment we give self exercises to the client.

 

This is a 1 day masterclass.

Date 12-02-22

10.00 – 12.00 theory

12.00 – 12.45 lunch

12.45 – 16.45 practice

Price: € 140,- incl. coffee, tea and certificate of participation.

For (Thai) massage therapists who want to broaden their knowledge.

For registration send an email to: liensiwalette@ymail.com

 

This course is taught according to the TMC School Chiang Mai curriculum using the same techniques and teaching materials.

 

Lien Siwalette

Gct 600 affiliated teacher T.M.C. school