Urut Isiwa massage en training.

 

De Urut Isiwa massage komt uit de Molukse pitjit ( massage )  , die o.a. de lichaamsenergie versterkt.

Er wordt met de natuurelementen gewerkt, maar ook  op de  Sen energielijnen.

 

Urut Isiwa  komt van het  woord Urutisi wat pitjit ( massage ) betekent.

Siwa, het begin van mijn achternaam, betekent  9.  

Het  spirituele getal 9 betekent het verspreiden van liefde ( massage, warmte, omarming, erkenning ) op universeel niveau.

 

Hoe ziet de massagebehandeling eruit.

De behandeling kan op de mat of op een massagetafel uitgevoerd worden.

De massage kan stevig zijn.

De blokkades  op de energiebanen worden opgeheven.

Spierspanningen en verklevingen worden losgemaakt ( urat tekumpul )

En de doorbloeding wordt gestimuleerd.

 

Er wordt gewerkt met de handpalm, de duimen, de onderarm, de elleboog en met de knieën.

Er wordt over de kleren gemasseerd, en ook op de huid. ( met olie )

 

De trainingen  

De trainingen  worden op dit moment intern gegeven.

In 2021 kan iedereen deze vorm van massage leren.

 

Massagebehandeling:

Per 1 december kunt u de Urut Isiwa massage ontvangen door 1 van onze masseurs.

 

Lien Siwalette: GCT trainer, Thaise massage en cursusleidster Molukse pitjit en Wellness.

 

 

 

Urut Isiwa massage and training.

 

Urut Isiwa massage and training.

Combination of Maluku pitjit and working on the Sen energylines.

The Urut Isiwa massage comes from the Moluccan pitjit (massage), which strengthens the body energy. This massage works with the natural elements but we also use the Thai Sen energy lines.

 

Urut Isiwa comes from the word Urutisi which means pitjit (massage).

Siwa, the beginning of my last name, means 9.

The spiritual number 9 means:  to spread love (massage, warmth, embrace, recognition) on a universal level.

 

The treatment can be performed on the mat or on a massage table.

The massage can be firm.

The blockages on the energy pathways are lifted.

Muscle tensions and adhesions are loosened (urat tekumpul)

And blood circulation is stimulated.

 

Using of the the palm, thumbs, forearm, elbow and knees, over the clothes, and also on the skin. (with oil)

 

 

The training courses are currently given internally.

Everyone can learn this wonderful form of massage in 2021.

 

Massage treatment:

You can receive the Urut Isiwa massage by one of our masseurs.

 

Lien Siwalette: GCT trainer, Thai massage and teacher Moluccan pitjit and Wellness.