URUT ISIWA MOLUKSE MASSAGE DEEL 3.

 KOP API. Vuurcupping.                                                                                          SPEL "Binding techniek "

FOTO BOVEN 04-06-2023:
De allereerste Urut Isiwa deel III cursisten.
De pioniers van de traditionele Molukse geneeswijze, bijgeschreven in het immaterieel erfgoed Nederland.

Voor de data van de volgende deel 3 cursus zie: Data cursussen - opleiding

 

URUT ISIWA deel 3.

Je kunt doorstromen naar deel 3 als je deel 1 en deel 2 al gevolgd heb.

Dag 1. 
09.30 -  12.0   Massage op de gewone stoel: Herhaling.
                      Nieuwe technieken op de gewone stoel:
                           . Hoofdmassage
                           . Arm massage
                           . Strektechnieken
                      theorie en praktijk Anatomie, fysiologie en kinesiologie.
12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 16.00  Vervolg praktijk anatomie, fysiologie en kinesiologie
                      Casus nr.1: demonstratie
                      Herhaling arm massage etc.

Dag 2.           

09.00 – 12.00   Theorie Contra – indicaties.
                       om jezelf geestelijk en spiritueel te verrijken
                              . visualisatie. De energie naar binnen brengen,
                              . gronden
                              . mediteren
                              . Zelf massage
12.00 – 13.00    Lunch
13.00  - 16.00    Casus 1  opdracht praktijk.
                        Casus 2 demonstratie

Dag 3.
09.00 – 12.00  test theorie
                      theorie cupping
                      praktijk KOP API ( vuur cupping )
12.00 – 16.00  Lunch
                      Casus Opdracht 2 praktijk
                      'Binding" massagetechniek SPEL: uitleg en oefenen.
                      Einde Urut Isiwa deel 3. en Diploma uitreiking.

Kosten inclusief cursuspakket en diploma: € 360,-


De Urut Isiwa massage deel III is geaccrediteerd als H.B.O. beroepsopleiding:
emotioneel lichaamswerk en massage therapie.            
GRO erkende opleiding.
73 SBU Totaal   2.61 GRO punten (SP)
                  

 

Het verschil van de westerse en de  oosterse massage.

De meeste massage therapeuten in de oosterse wereld kennen geen anatomie.
De Molukse  massage is gebaseerd op het “naar binnen brengen “ van de energie.
Met andere woorden: het doel van de  massage is om de energiestroom in het lichaam te verbeteren. De westerse terminologie van een massage is het losmaken van de spieren


De oosterse therapeut denkt  er niet aan wat de naam is van een spier, terwijl in het westen de masseur alleen maar op de spieren werkt.

In de Urut Isiwa Molukse massage gebruiken we de anatomie als een aanvullend gereedschap. Waarom? Omdat het hier in Nederland wel nodig is.


Links een foto van mijn 2 nichten. Dina (links ) masseert Na volledig op haar gevoel.