M.i.v.  2022 wordt de Tok Sen training behandeld in de Thaise massage niveau 3.

gecertificeerd door de T.M.C. school, Thailand.

 

Tok Sen training. ( deze training geldt tot december 2021)

De massage met vibratie en geluidstherapie

Tok Sen is een eeuwenoude, traditionele massagetherapie die oorspronkelijk uit Lana komt. Lana was een koninkrijk in Noord Thailand, waarvan Chiang Mai de hoofdstad was. De naam Tok Sen impliceert de directe betekenis van de behandeling. Tok betekent hameren en Sen betekent lijn – energielijn. Dus hamer op de energielijn op de spier. Er wordt gebruik gemaakt van een houten hamer en een houten stok. Tijdens de massage dringen de trillingen diep door het lichaam en zorgen ervoor dat de blokkades worden opgeheven. Het gebruik van een hamer en een stok op het lichaam kan heftig klinken, maar in werkelijkheid is deze behandeling heerlijk ontspannend.

 

Je leert op een verantwoorde manier met de Tok Sen gereedschap omgaan. Je leert met de handen de blokkades en spanningen van de spieren te voelen. De 10 Sen Sib energielijnen worden uitgebreid besproken. Je leert welke lijnen een heilzame werking hebben op bepaalde ziekte symptomen. Bij de Tok Sen behandeling hoort een Mantra.  De Tok Sen massages kunnen op de grond, op een massagetafel en op de massage stoel of een gewone stoel worden gegeven.

Deze training is  bedoeld voor masseurs die een voorkennis hebben van de traditionele Thaise lichaamsmassage.

Mocht je nog geen voorkennis hebben van de Thaise massage, dan kan je in  overleg voorafgaand een 1 daagse Thaise massage cursus volgen. ( excl kosten )

Kosten: € 370,- als prive cursus.

               prive cursus vanaf 2 personen  €  330,- p.p.

               Incl.Tok Sen gereedschap, cursusmap en certificaat Thai Massage Holland.

Kosten: 1 daagse Thaise massage cursus € 125,-  voorafgaand aan de Tok Sen cursus.

Tok Sen Massage workbook is  also available in English.

 

In 2022, the Tok Sen training will be given in Thai massage level 3.

certified by T.M.C. school, Thailand.

 

Tok Sen training. ( This training is valid unti december 2021)

The massage with vibration and sound therapy

Tok Sen is an ancient, traditional massage therapy originally from Lana. Lana was a kingdom in Northern Thailand, of which Chiang Mai was the capital. The name Tok Sen implies the direct meaning of the treatment. Tok means hammering and Sen means line - energy line. So hammer the energy line on the muscle. A wooden hammer and a wooden stick are used. During the massage, the vibrations penetrate deep into the body and ensure that the blockages are lifted. Using a hammer and stick on the body may sound intense, but in reality, this treatment is wonderfully relaxing.

 

 

You learn to handle the Tok Sen tools in a responsible way. You learn to feel the blockages and tensions of the muscles with your hands. The 10 Sen Sib energy lines are discussed in detail. You learn which lines have a beneficial effect on certain disease symptoms. A Mantra is part of the Tok Sen treatment. The Tok Sen massages can be given on the floor, on a massage table and on the massage chair or a regular chair.

This training is intended for masseurs who have a prior knowledge of traditional Thai body massage.

If you do not have any prior knowledge of Thai massage, you can follow a 1-day Thai massage course in advance. (excl costs)

 

Costs: € 330, - Including Tok Sen tools, course folder and Thai Massage Holland certificate. 1 day Thai massage course € 125,- 

Tok Sen Massage workbook is  also available in English.